Nieuws

Principeakkoord cao Hoveniersbedrijf 01-06-2018 Op 22 mei 2018 is een principeakkoord bereikt door Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen voor de cao voor het hoveniersbedrijf. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020.
Wordt transitievergoeding vanaf 2020 gecompenseerd? 24-05-2018 Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers met terugwerkende kracht gecompenseerd kunnen worden voor de transitievergoeding na ontslag vanwege langdurige ziekte.
Is de werkgever bevoegd tot verrekening van te veel opgenomen vakantie-uren? 24-05-2018 Kan een werkgever de bevoegdheid om te veel opgenomen vakantie-uren te verrekenen ontlenen aan het feit dat hij onverschuldigd loon heeft betaald?
Startende grote werkgever is geen kleine werkgever voor premie Werkhervattingskas 18-05-2018 Een in 2014 gestarte werkgever met een verwachte premieloonsom van ongeveer 4 miljoen euro werd voor de premie Werkhervattingskas ingedeeld als een kleine werkgever. De Hoge Raad heeft op 4 mei 2018 geoordeeld dat de werkgever ingedeeld moest worden als een grote werkgever. Voor deze werkgever betekent dit een verlaging van de verschuldigde premie met 4%.
Vrouwelijke zelfstandigen kunnen vanaf vandaag compensatie aanvragen 15-05-2018 Vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen in de periode tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 kunnen vanaf vandaag een compensatie aanvragen bij het UWV. Deze vrouwelijke zelfstandigen hadden geen recht op een publieke zwangerschaps- of bevallingsuitkering. Na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) besloot de vorige minister om een compensatieregeling te treffen. De compensatie bedraagt € 5.600 bruto en kan tot en met 30 september 2018 worden aangevraagd. Het UVW keert het bedrag tussen 1 januari 2019 en 1 april 2019 uit.
Aanmoedigingspremie moet tekort vrachtwagenchauffeurs terugdringen 14-05-2018 Om het grote tekort aan vrachtwagenchauffeurs tegen te gaan is er door de werkgeversorganisatie TLN (Transport en Logistiek Nederland) en gezamenlijke partners een subsidieregeling in het leven geroepen. Het doel van de regeling is om 1.500 nieuwe chauffeurs op te leiden. Voor doorstromers wordt 65% van de kosten van het lesgeld vergoed, voor zij-instromers 50%.
Looptijd 30%-regeling verkort naar vijf jaar 30-04-2018 Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2019 de looptijd van de 30%-regeling van acht jaar te verkorten naar vijf jaar. Hiermee volgt het kabinet een aanbeveling uit de evaluatie van de 30%-regeling op. De verkorting zal zowel voor nieuwe als bestaande gevallen gaan gelden.
AVG in werking: verwerking van persoonsgegevens 24-04-2018 Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief in werking. Deze Europese wet bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wanneer een organisatie zich niet aan de wet houdt, wordt een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet geriskeerd. Het is dus van groot belang om goed op de hoogte te zijn van deze nieuwe wet- en regelgeving.
Privacywetgeving: mailverkeer via Cryptshare 23-04-2018 Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat vanaf deze datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Nieuwe wet: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 19-04-2018 De Wet Werk en Zekerheid die sinds 1 januari 2015 is ingevoerd, gaat als het aan de regering ligt binnenkort op een aantal punten wijzigen. De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is inmiddels op internet gepubliceerd. De komende tijd kan iedereen zijn mening geven over deze nieuwe wet en de eerste kritiek op het voorstel is al binnen.
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
We hebben nog vrije plaatsen voor onze bijeenkomst "#Actualiteiten #Aardbeienkwekerij" op 5 februari 2019 bezoek on… https://t.co/qZ7fmJauyr
Werkgeverslasten 2019, #sectorpremie #Bouw gaat naar 0% https://t.co/wOGQenMDca