Nieuws

WGA-premie daalt in 2013 voor kleine werkgever 19-09-2012 In onze nieuwsbrief van vorige maand hebben we aandacht geschonken aan het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Als uw onderneming per 2013 zelf het risico van langdurig arbeidsongeschikten wil dragen, moet u dit vóór 2 oktober 2012 doorgeven aan de Belastingdienst.
Garantieverklaring eigenrisicodragers ZW wordt afgeschaft 18-09-2012 De Belastingdienst laat weten dat u geen garantieverklaring meer mee hoeft te sturen met uw eventuele aanvraag om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ZW).
Eigenrisicodragerschap WGA: verzoek voor 1 oktober 2012 04-09-2012 Hoe hoog is het ziekteverzuim in uw bedrijf? Wat zijn de kosten voor het verzuim? In 2010 is het ziekteverzuimpercentage in Nederland 4,2%. Dat wil zeggen dat ruim 4% van alle mogelijk te werken uren van werknemers verzuimd wordt vanwege ziekte, ongeval of een andere gezondheidsreden. De loonkosten van dit verzuim bedragen naar schatting circa 12,6 miljard.*
Werknemer neemt toch niet ontslag 26-07-2012 Het kan voorkomen dat een werknemer terugkomt op zijn ontslagname. Zeer recent was dat het geval bij een dakdekker die, nadat hij tot driemaal toe schriftelijk zijn ontslagname had bevestigd, toch op zijn opzegging terug wilde komen.
Arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege bij 65 jaar 25-07-2012 Een werkneemster is sinds 1990 in dienst bij werkgever. In de arbeidsovereenkomst is niet bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de 65-jarige of pensioengerechtigde leeftijd. Werkgever heeft in juni 2011 per brief aan werkneemster bevestigd dat de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2011 van rechtswege eindigt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Werkneemster heeft een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van het ontslag en vordert betaling van het loon.
Schadevergoeding bij onvoldoende re-integratie-inspanningen 25-07-2012 De arbeidsdeskundige van het UWV heeft vastgesteld dat door de werkgever onvoldoende adequate re-integratie-inspanningen zijn verricht, terwijl een deugdelijke verklaring hiervoor ontbreekt. Hoewel dit reden was om aan de werkgever een loondoorbetalingsverplichting op te leggen, is dat niet gebeurd, omdat het UWV hiertoe niet tijdig heeft besloten.
Onvoldoende re-integratie-inspanningen moeten onderbouwd worden 24-07-2012 Als de werkgever naar het oordeel van het UWV in zijn re-integratie-inspanningen in gebreke is gebleven en hij heeft daarvoor geen deugdelijke grond, dan wordt de WIA-aanvraag van de werknemer opgeschort. De werkgever moet dan loon blijven doorbetalen. Dit is de zogenaamde loonsanctie.
Notitie over belasten woon-werkverkeer 16-07-2012 In het Lente-akkoord van 25 mei 2012 zijn al maatregelen aangekondigd om het woon-werkverkeer te belasten. Deze regeling wordt nader uitgewerkt in het Belastingplan 2013 dat op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt.
Wijzigingen in internationaal sociaal zekerheidsrecht 16-07-2012 Wanneer een persoon grensoverschrijdend werkt en/of woont, kan onduidelijk zijn welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is.
Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid 28-06-2012 Als voldaan wordt aan alle voorwaarden kan inlener vanaf 1 juli 2012 vrijgesteld worden van de inlenersaansprakelijkheid.
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
We hebben nog vrije plaatsen voor onze bijeenkomst "#Actualiteiten #Aardbeienkwekerij" op 5 februari 2019 bezoek on… https://t.co/qZ7fmJauyr
Werkgeverslasten 2019, #sectorpremie #Bouw gaat naar 0% https://t.co/wOGQenMDca