Nieuws

Agrarische branche sluit per 1-1-2019 aan bij Stichting PAWW 12-12-2018 Per 1 januari 2019 treedt de cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij in werking. Deze cao geldt voor de sectoren Glastuinbouw, Hoveniersbedrijf, Productiegerichte Dierhouderij, Open Teelten, Groothandel Bloembollen, Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen en Bos en Natuur. Deze verzamel cao is algemeen verbindend verklaard en moet daarom verplicht worden aangehouden door werkgevers en werknemers van bovengenoemde sectoren.
Autoriteit Persoonsgegevens: toelichting beleidsregels ‘De zieke werknemer’ 19-11-2018 In het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toelichting gepubliceerd op de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. De toelichting gaat over het verwerken van de persoonsgegevens bij de ziekmelding, en de terugkeer naar werk en de werkafspraken.
Werknemer gokt met €595.000,- van de werkgever: ernstig verwijtbaar? 19-11-2018 Als een werknemer op initiatief van de werkgever wordt ontslagen is hij de transitievergoeding verschuldigd tenzij sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer. Recentelijk heeft de kantonrechter hierop een uitzondering gemaakt.
Eerder dienstverband bij werkgever telt niet mee voor opzegtermijn en transitievergoeding 16-11-2018 Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd met een tussenliggende periode van niet meer dan zes maanden tellen mee in de berekening van de duur van de opzegtermijn en de hoogte van de transitievergoeding. Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam echter een interessante uitspraak gewezen waaruit blijkt dat dit niet altijd het geval is.
Tijdelijke premiestop pensioenregeling? 16-11-2018 Vier van de tien medewerkers wil graag een tijdelijke premiestop van de pensioenregeling in ruil voor een hoger besteedbaar inkomen nu. Dit blijkt uit een onderzoek van de AFM (09-2018). Wat zijn hier de gevolgen van?
Verkorting duur 30%-regeling 15-11-2018 Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat u in Nederland niet de werknemers kunt vinden die u voor bepaald werk of een bepaalde opdracht nodig heeft. U gaat ze buiten de landsgrenzen zoeken.
Hypotheek aflossen met pensioenvermogen in het nieuwe pensioenstelsel? 01-11-2018 Zouden uw medewerkers hun hypotheek willen aflossen met hun pensioenvermogen? Wellicht wordt dit mogelijk in het nieuwe pensioenstelsel. Uit onderzoek (Netspar) blijkt dat medewerkers meer keuzevrijheid willen over hun opgebouwde pensioenvermogen.
Voordelen lage inkomensvoordeel 23-10-2018 Nog even en u zit weer met de familie aan het kerstdiner. Ook uw werknemers zijn deze dagen vrij, maar u betaalt gewoon het salaris door.
Gedeeltelijke transitievergoeding bij arbeidstijdvermindering 22-10-2018 Tot voor kort was onduidelijk of de transitievergoeding bij deeltijdontslag ook verschuldigd is. De wetgever had zich hierover namelijk niet uitgesproken. Inmiddels heeft de Hoge Raad, zich daarover uitgesproken. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de transitievergoeding in bepaalde situaties ook is verschuldigd bij deeltijdontslag.
Meer partnerverlof bij geboorte kind 21-10-2018 Partners krijgen vanaf volgend jaar, 2019, bij de geboorte van een kind meer verlof.
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
We hebben nog vrije plaatsen voor onze bijeenkomst "#Actualiteiten #Aardbeienkwekerij" op 5 februari 2019 bezoek on… https://t.co/qZ7fmJauyr
Werkgeverslasten 2019, #sectorpremie #Bouw gaat naar 0% https://t.co/wOGQenMDca