Nieuws

Voorlopig geen nieuwe cao Open Teelten: gevolgen voor de ketenbepaling! 28-06-2017 Eind februari 2017 heeft er een ongewijzigde verlenging plaats gevonden van de cao Open Teelten. De cao heeft hierdoor een looptijd tot en met 31 juli 2017. De vakbonden en de werkgeversorganisatie krijgen geen overeenstemming over een nieuwe cao omdat er nog een aantal knelpunten zijn. Hierbij gaat het onder andere over de regeling seizoenarbeid en de nieuwe arbeidstijdenregeling.
Sancties bij re-integratie: loonstop of loonopschorting? 14-06-2017 Als werkgever bent u verplicht gedurende de eerste 104 weken dat de werknemer ziek is te werken aan diens re-integratie. Soms houdt de zieke werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken of weigert hij passende arbeid te verrichten. Stilzitten is in die situaties geen optie, u riskeert dan een loonsanctie van het UWV. Om de werknemer te bewegen toch mee te werken aan de re-integratie kunt u de loonbetaling stopzetten of opschorten.
Alles over vakantiedagen 08-06-2017 Binnenkort is het weer zover en verlaat Nederland massaal huis en haard om de vakantie door te brengen op de diverse vakantiebestemmingen. Van Timboektoe tot Tenerife en van Knokke tot Kaapstad kom je ons reislustige volk tegen, volop genietend van de welverdiende vakantie. Maar hoe zit het ook alweer precies met alle regels omtrent de vakantiedagen?
Subsidieregeling praktijkleren 2016-2017 05-06-2017 Maakt u voor het studiejaar 2016-2017 gebruik van de subsidieregeling praktijkleren? De aanvraag kan ingediend worden vanaf 2 juni 2017 tot 15 september 2017 (voor 17.00 uur).
Indeling in vaksector niet meer mogelijk voor uitzendbedrijven 31-05-2017 Op 24 mei 2017 is in de Staatscourant bekend gemaakt dat uitzendbedrijven niet meer ingedeeld kunnen worden in een vaksector. Voor deze bedrijven geldt een verplichte indeling in de sector uitzendbedrijven. Deze wijziging van de regeling Wfsv speelt niet alleen voor uitzenders en payrollers, maar kan ook voor veel detacheringsbedrijven een andere sectorindeling tot gevolg hebben. Voor uitzendbedrijven die op 24 mei 2017 in een andere sector dan de uitzendsector zijn ingedeeld, blijft de huidige sectorindeling vooralsnog van kracht.
Sectorindeling check 04-05-2017 Alle werkgevers in Nederland zijn door de Belastingdienst ingedeeld in een bepaalde sector (er zijn in totaal 69 sectoren). De sectorindeling is van belang voor de afdracht van premies werknemersverzekeringen, zo zijn de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas en de premie sectorfonds afhankelijk van de sector.
Let op: WML kan van toepassing zijn op overeenkomst van opdracht! 24-04-2017 Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel op grond waarvan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) van toepassing is op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht.
Vernieuwing Arbowet 24-04-2017 Ter verbetering van de bedrijfsgezondheidszorg is de Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Naast het uitbreiden van de mogelijkheden tot handhaving en toezicht door de Inspectie SZW bevat het wetsvoorstel onder andere de volgende wijzigingen.
Is de verlaging van het standaard bijtellingstarief naar 22% fiscale discriminatie? 14-04-2017 Met ingang van 1 januari 2017 is het standaard bijtellingstarief voor het privégebruik van de auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22%. Voor een auto die voor het eerst op kenteken is gesteld op of na deze datum en in de standaard bijtellingscategorie valt (op basis van CO2-uitstoot), wordt zodoende gerekend met het nieuwe tarief van 22%. Wanneer precies dezelfde auto op 31 december 2016 te naam zou zijn gesteld, is het hogere tarief van 25% van toepassing. Is hier sprake van fiscale discriminatie?
Pensioenleeftijd naar 68 jaar! 13-04-2017 We hebben de pensioenleeftijd toch net aangepast naar 67 jaar? Waar komt de pensioenleeftijd 68 jaar vandaan? Dit is vaak de eerste reactie die ik te horen krijg als het gaat over de verdere verhoging van de pensioen(richt)leeftijd.
Eerste« Vorige12345...2930Laatste
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
IT blijft in ontwikkeling en dat gaat u ook merken in uw bedrijfsvoering. Een #IT vraagstuk? Van Oers helpt u graag https://t.co/9N08kYWCWh
Kom naar de Van Oers #Belgi√ę dagen en laat u helemaal bijpraten door onze adviseurs #International #zakendoen‚Ķ https://t.co/Tge7sjMC6Z