Nieuws

Betaling netto minimumloon: voorkom boetes als gevolg van de wet WAS! 23-02-2017 Sinds 1 januari 2016 moet u als werkgever in ieder geval het netto equivalent van het bruto minimumloon (hierna te noemen: netto minimumloon) giraal uitbetalen. Ook moet u vaste kostenvergoedingen die tot het loon behoren specificeren op de loonstrook. Netto inhoudingen op het netto minimumloon zijn vanaf 1 januari 2017 verboden met uitzondering van huisvestingskosten (max. 25% van het bruto WML en mits de huisvesting is gecertificeerd!) en de nominale premie voor de basisverzekering ziektekosten (max. € 103,58 per maand).
Beperking recht op transitievergoeding 22-02-2017 Sinds 1 juli 2015 is een werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer hij een arbeidsovereenkomst, die minimaal twee jaar heeft geduurd, opzegt, verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden of de arbeidsovereenkomst niet verlengt. Dit is ook het geval wanneer de arbeidsovereenkomst wegens een bedrijfseconomische noodzaak wordt beëindigd of wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd omdat de werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De laatste twee situaties worden in de praktijk als onrechtvaardig ervaren door werkgevers. Onlangs heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel gepresenteerd om werkgevers tegemoet te komen in deze twee laatste gevallen.
Flexibele ingangsdatum AOW 21-02-2017 Op basis van het wetsvoorstel “Flexibele ingangsdatum AOW” heeft u straks de mogelijkheid om de AOW-uitkering maximaal 2 jaar eerder in te laten gaan. Ook is het mogelijk om de AOW-uitkering 5 jaar uit te stellen.
Bent u een kwaadwillende voor de Wet DBA? 03-02-2017 Vanwege de onrust en onzekerheid die er op dit moment heerst bij veel opdrachtgevers en ZZP’ers, werd al eerder bekend gemaakt dat de handhaving van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) in ieder geval wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. Oud-VAR houders ontvangen een brief van de Belastingdienst met meer informatie hierover. Met deze brief wil de Belastingdienst duidelijkheid scheppen over hoe de handhaving voor de Wet DBA er in de tussenliggende periode uit zal zien.
Pensioenleeftijd naar 68 jaar 27-01-2017 Sinds 2014 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking. De verwachte gemiddelde levensverwachting per 1 januari 2028 voor een 65-jarige is 21 jaar en ongeveer 4 maanden (aldus CBS). Door het toenemen van de levensverwachting gaat de pensioen(richt)leeftijd van 67 naar 68 jaar per 1 januari 2018.
Nieuwjaarstips - 5. Lage-inkomensvoordeel (LIV) 27-01-2017 Waar moet u als werkgever rekening mee houden voor een goed begin van het nieuwe jaar? Met onze nieuwjaarstips geven wij op een aantal gebieden binnen de loonadministratie tips en aandachtspunten. Komt u in 2017 bijvoorbeeld in aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel?
Nieuwjaarstips - 4. Vergoedingen en verstrekkingen en de Werkkostenregeling 27-01-2017 Onder de Werkkostenregeling (hierna: WKR) verdienen de volgende vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers extra aandacht.
Nieuwjaarstips - 3. Auto van de zaak 27-01-2017 Controleer de afspraken omtrent geen privégebruik van de (bestel)auto’s goed in uw administratie en inventariseer uw wagenpark.
Nieuwjaarstips - 2. Administratieve verplichtingen 27-01-2017 Waar moet u als werkgever rekening mee houden voor een goed begin van het nieuwe jaar? Hierna geven wij op het gebied van administratieve verplichtingen binnen de loonadministratie tips en aandachtspunten voor een goede start van 2017.
Nieuwjaarstips - 1. Herziene beschikkingen Werkhervattingskas 2017 27-01-2017 De Belastingdienst verstuurt aangepaste beschikkingen Werkhervattingskas 2017 naar werkgevers voor wie het eigenrisicodragerschap voor de WGA en of ZW op dit moment nog niet goed was verwerkt op de beschikking. Halverwege maart zullen de laatste beschikkingen verzonden worden. Deze herziene beschikking hebben wij nodig voor een correcte verwerking van de premiepercentages in de loonadministratie. Graag ontvangen wij de herziene beschikking na ontvangst zo snel mogelijk zodat wij de juiste premiepercentages kunnen verwerken in de loonadministratie!
Eerste« Vorige12345...2829Laatste
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
Betaling netto minimumloon: voorkom boetes als gevolg van de wet #WAS! #WML https://t.co/9xZR8QN1oX
Werkgevers krijgen momenteel veel vragen vanuit de werknemers over naheffingen #IB 2016. Wilt u weten hoe het zit? https://t.co/SIpyFikisW