Nieuws

Special Lonen 2019 09-01-2019 Deze Special Lonen 2019 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, HR-medewerker of -adviseur.
Do you know whether your employee is a resident of the Netherlands? 07-01-2019 From 2019 onwards it is obligatory to establish whether foreign employees live in the Netherlands or abroad. Their home address has to be included in the payroll administration and a temporary address or postal address is not sufficient. Even if employees register with the municipality of their temporary address, this does not mean they will be designated as a resident of the Netherlands. The home address is important for the application of the correct wage tax tables.
Nieuwe premiepercentages voor 2019 20-12-2018 De premiepercentages voor de sociale verzekeringen 2019 zijn bekend. Hieronder leest u welke premies u voor uw werknemers dient te betalen.
Digitaal personeelsdossier en documentgeneratie (Qwoater) 20-12-2018 Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van personeelsdossiers. Personeelsdossiers vallen, vanwege de privacygevoelige informatie die ze bevatten, onder steeds striktere wetgeving (zowel op nationaal als op Europees niveau).
Verlof 20-12-2018 Met de verlofmodule in Loket.nl is het mogelijk om het verlof samen met uw werknemers op een digitale manier te regelen.
HR dashboard 20-12-2018 Vanaf nu kunt u door gebruik te maken van het nieuwe HR dasboard meer inzicht krijgen in uw organisatie. Het HR dashboard is volledig geïntegreerd binnen Loket.nl.
Ontkoppelen levensverwachting aan AOW-leeftijd 20-12-2018 Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen om samen met de sociale partners een vernieuwd pensioenstelsel te willen opzetten. Na het mislukken van het pensioenakkoord hebben diverse partijen verzocht om de automatische koppeling van de levensverwachting aan de AOW-leeftijd te herzien
Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' 20-12-2018 Sinds 1 mei 2016 geven de verklaringen arbeidsrelatie niet meer de zekerheid dat opdrachtgevers geen loonheffingen hoeven in te houden op de vergoeding aan zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). Vanaf deze datum kunnen zij alleen nog zekerheid krijgen door een overeenkomst van opdracht te gebruiken die door de Belastingdienst is goedgekeurd.
Weet u of uw werknemer inwoner is van Nederland? 19-12-2018 Vanaf 2019 is het verplicht om voor buitenlandse werknemers vast te stellen of zij in Nederland of in het buitenland wonen. Het woonadres dient opgenomen te worden in de loonadministratie, een verblijfadres of postadres is niet voldoende. Ook al schrijven werknemers zich bij de gemeente in op het tijdelijke verblijfsadres wil dat niet zeggen dat ze aangemerkt worden als inwoner van Nederland. Het woonadres is van belang voor het toepassen van de juiste loonbelastingtabellen.
Voldoet u aan al uw verplichtingen op de grond van de Arbowet? 17-12-2018 Zoals wij u al eerder informeerden zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zich bezig gaan houden met het controleren van de nieuwe Arbowet.
Eerste« Vorige12345...3839Laatste
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
We hebben nog vrije plaatsen voor onze bijeenkomst "#Actualiteiten #Aardbeienkwekerij" op 5 februari 2019 bezoek on… https://t.co/qZ7fmJauyr
Werkgeverslasten 2019, #sectorpremie #Bouw gaat naar 0% https://t.co/wOGQenMDca