Nieuws

Duurzame inzetbaarheid en pensioen 16-11-2017 Medewerkers moeten langer doorwerken (pensioen(richt)leeftijd stijgt naar 68 jaar). De nadruk ligt op moeten. Als de medewerkers eerder willen stoppen met werken, is dit in veel gevallen financieel simpelweg niet mogelijk. Als werkgever wordt u mogelijk geconfronteerd met medewerkers die minder toevoegen (productief zijn) dan wenselijk is!
Heeft u uw werkgeverslasten voor 2018 al inzichtelijk? 09-11-2017 De (voorlopige) premiepercentages voor de sociale verzekeringen zijn bekend voor 2018. Wij maken voor u inzichtelijk wat de wijzigingen zijn in 2018.
Vrouwelijke zelfstandigen opgelet, geen zwangerschapsuitkering ontvangen? 26-10-2017 In de periode tussen 2004 en 2008 bestond er in Nederland voor vrouwelijke zelfstandigen geen publieke uitkeringsregeling in verband met zwangerschap en bevalling. Recent heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven voornemens te zijn om een ministeriële regeling te treffen in verband met een compensatie in dit kader.
Nieuwe Arbowet: welk risico’s loopt u? 25-10-2017 Zoals wij u al eerder informeerden zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zich bezig gaan houden met het controleren van de nieuwe Arbowet.
Nieuw kabinet vervangt Wet DBA 20-10-2017 Nadat de Wet deregulering arbeidsrelaties (hierna: DBA) afgelopen jaren voor veel onrust heeft gezorgd onder onze zzp’ers en opdrachtgevers, komt daar nu een eind aan. In het regeerakkoord is een nieuwe wet aangekondigd die de Wet DBA zal opvolgen. Het doel van de Wet DBA was om schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Anderhalf jaar na invoering van de Wet DBA, kunnen we constateren dat deze doelstellingen niet zijn gehaald.
Mogelijk vanaf 1 januari 2018 vakantiebijslag over overuren betalen? 19-10-2017 In eerdere artikelen in onze nieuwsbrieven hebben wij u reeds geïnformeerd over (komende) wetswijzigingen met betrekking tot de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Inmiddels zijn meerdere wetsvoorstellen aangenomen en is bekend op welke data deze wijzigingen ingaan. Als gevolg van één van die wetsvoorstellen heeft een werknemer vanaf 1 januari 2018 recht op vakantiebijslag over overwerk met een aanzienlijke stijging van werkgeverslasten als gevolg!
Pensioenkeuzestress (2) 18-10-2017 De pensioen(richt)leeftijd stijgt naar 68 jaar en in beschikbare premieregelingen kun je nu doorbeleggen na pensionering.. Weer wat extra keuzes die een medewerker voor de kiezen krijgt. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de medewerkers de keuzes die ze (niet) gemaakt hebben in stand houden. Een gemiste kans voor de medewerker én werkgever!
Premies 2018 WGA en ZW bekend; hoeveel premie gaat u betalen? 13-10-2017 Op 1 september 2017 is het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 gepubliceerd..
Afwijkende ketenbepaling CAO Open Teelten blijft nog toepasbaar voor leden 14-09-2017 Eind februari 2017 heeft er een ongewijzigde verlenging plaats gevonden van de cao Open Teelten. De cao heeft hierdoor een looptijd tot en met 31 juli 2017. De vakbonden en de werkgeversorganisatie krijgen geen overeenstemming over een nieuwe cao omdat er nog een aantal knelpunten zijn. Hierbij gaat het onder andere over de regeling seizoenarbeid en de nieuwe arbeidstijdenregeling. Doordat de cao niet is opgezegd door de cao partijen blijft deze voor leden van de aangesloten werkgeversorganisaties nog maximaal één jaar geldig. De cao loopt dan maximaal tot en met 31 juli 2018 voor leden.
Ongewenst het eigenrisicodragerschap beëindigd voor de WGA? 04-09-2017 Verzekeraars hebben laten weten dat zij voor een beperkt aantal werkgevers die per 31 december 2016 eigenrisicodrager waren voor de WGA en die dat ook wilden blijven per 1 januari 2017, per abuis geen garantieverklaring hebben verstrekt aan de Belastingdienst. Dit had voor deze groep werkgevers een automatische terugkeer tot het publieke bestel tot gevolg. Omdat dit een ongewenst effect is van de samenvoeging van de premiecomponenten WGA-vast en WGA-flex, kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 28 augustus 2017 een reparatieregeling aan.
Eerste« Vorige12345...3132Laatste
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
Nieuwe #Arbowet: welk risico’s loopt u? #boete https://t.co/200DA23wCY
#Premies 2018 #WGA en ZW bekend; hoeveel premie gaat u betalen? https://t.co/a9JCcsZCUD