Nieuws

AVG in werking: verwerking van persoonsgegevens 24-04-2018 Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief in werking. Deze Europese wet bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wanneer een organisatie zich niet aan de wet houdt, wordt een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet geriskeerd. Het is dus van groot belang om goed op de hoogte te zijn van deze nieuwe wet- en regelgeving.
Privacywetgeving: mailverkeer via Cryptshare 23-04-2018 Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat vanaf deze datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Nieuwe wet: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 19-04-2018 De Wet Werk en Zekerheid die sinds 1 januari 2015 is ingevoerd, gaat als het aan de regering ligt binnenkort op een aantal punten worden gewijzigd. De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is inmiddels op internet gepubliceerd. De komende tijd kan iedereen zijn mening geven over deze nieuwe wet en de eerste kritiek op het voorstel is al binnen.
Seniorenregeling cao Open Teelten 06-04-2018 In de nieuwe cao Open Teelten is een seniorenregeling opgenomen. Met deze regeling krijgen oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken zonder dat zij veel hoeven in te leveren op hun salaris. Deze regeling moet ervoor zorgen dat u als werkgever de kennis en vaardigheden van de oudere medewerker zo lang mogelijk kunt behouden.
Compensatieregeling: voor vrouwelijke zelfstandigen alsnog zwangerschapsuitkering 26-03-2018 In de periode tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bestond er voor vrouwelijke zelfstandigen geen recht op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. Voor de betreffende groep vrouwen die in deze periode zijn bevallen, komt hiervoor nu alsnog een compensatieregeling. De compensatie bedraagt € 5.600 bruto en wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd.
Nieuwe cao Open Teelten gepubliceerd inclusief certificeringseisen huisvesting 16-03-2018 De cao-tekst van de nieuwe cao voor de Open Teelten is vanochtend gepubliceerd door de Werkgeverslijn. In deze nieuwe cao zijn ook de overeengekomen normen voor huisvesting opgenomen.
Akkoord binnen de cao Open Teelten over huisvesting arbeidsmigranten 16-03-2018 Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland heeft een akkoord bereikt over de huisvestiging van arbeidsmigranten.
Voorlopige berekeningen LIV 16-03-2018 Zo'n 94.000 werkgevers hebben van het UWV een voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (hierna: LIV) 2017 ontvangen. In deze voorlopige berekening van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) staat voor welke werknemers u recht heeft op het LIV en het bedrag aan tegemoetkoming dat u ontvangt. De berekening is gebaseerd op de informatie uit de aangiften loonheffingen en de correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 heeft gedaan.
Wat te doen bij een arbeidsongeval? 09-03-2018 Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat houdt een arbeidsongeval precies in, waar moet u het melden en waar moet u verder nog aan denken?
Dubbel voordeel: Lage-inkomensvoordeel en 30%-regeling 07-03-2018 Vakbond FNV constateert dat werkgevers met buitenlandse werknemers tegelijkertijd kunnen profiteren van zowel de 30%-regeling als van het Lage-inkomensvoordeel (hierna: LIV). Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen aanleiding om de voorwaarden van het LIV aan te scherpen, waardoor in bepaalde gevallen het recht op de 30%-regeling en het LIV kunnen samenlopen.
Eerste« Vorige12345...3334Laatste
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
Voorlopige berekeningen #subsidie #LIV zijn binnen, laat ze controleren door uw loonadministratie op juistheid https://t.co/n2novKMvo6
Nieuwe #cao #OpenTeelten gepubliceerd inclusief certificeringseisen. Dit maakt verhalen op het salaris mogelijk… https://t.co/kaoDJYwLgq