Uw personeelskosten in control
Uw personeelskosten in control

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alles wat een werkgever aan een werknemer in geld of in natura verstrekt of vergoedt (in eerste instantie) loon vormt. De werkgever mag 1,2% (2017) van de totale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen aan werknemers (de ‘vrije ruimte’). De onbelaste vergoeding mag de werkgever (in redelijkheid) naar eigen inzicht verdelen over de werknemers. Als de werkgever in totaliteit meer dan 1,2% van de totale loonsom vergoedt, dan wordt het meerdere tegen 80% in de eindheffing van de loonheffing betrokken. Dit betekent dat de werkgever de kosten van de belasting voor zijn rekening neemt en derhalve niet bij de werknemer wordt belast. De werkgever heeft onder de werkkostenregeling achteraf dus geen keuzemogelijkheid meer om het te belasten bij de werknemer.

Op de regel dat alle vergoedingen en verstrekkingen onder het forfait van 1,2% van de totale loonsom vallen, gelden de navolgende uitzonderingen:

  • Intermediaire kosten
  • Nihilwaarderingen
  • Gerichte vrijstellingen

Overige vergoedingen en verstrekkingen dient u aan te wijzen als werkkosten of als belast loon voor de werknemer. Deze keuze moet vaststaan op het moment van het vergoeden of verstrekken.

Voor meer informatie over de werkkostenregeling kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Angela Veraart
Belastingadviseur +31(0)76 50 25 700
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen: