Twijfels over de juistheid van uw loonadministratie? Doe de loonscan
Twijfels over de juistheid van uw loonadministratie? Doe de loonscan

Looncontrole

Er is geen duidelijke richtlijn te geven voor wanneer werkgevers te maken krijgen met een controle loonheffingen door de Belastingdienst. Als u een controle krijgt dan begint deze meestal met een inleidend gesprek, waarbij u als werkgever verplicht bent om alle vragen van de controleur te beantwoorden. Wij adviseren u ervoor te zorgen dat uw adviseur bij dit eerste gesprek aanwezig is. Ook dient u alle stukken te overhandigen waar de controleur om gevraagd heeft. De controleur gaat vervolgens na of u alle voorschriften en regels juist heeft toegepast.

Wij helpen u met de looncontrole

De praktijk leert dat niet in alle gevallen voldaan is aan de fiscale regels, met als gevolg dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag oplegt die in de meeste gevallen ook nog eens wordt verhoogd met rente en/of een boete. De termijn waarover nageheven kan worden bedraagt 5 jaar.

Een looncontrole wordt niet altijd als prettig ervaren. Wij kunnen u werk uit handen nemen en u begeleiden bij deze looncontrole.

Vooruitlopend op een eventuele looncontrole kunnen wij een pré-scan uitvoeren, waarmee wij de eventuele risico’s en/of de gemiste kansen voor u in kaart kunnen brengen.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen: