Uw personeelskosten in control
Uw personeelskosten in control

Loonbelasting & sociale zekerheid

Van Oers Loonadvies biedt een breed scala aan diensten, producten en advies op het gebied van Loonbelasting en sociale zekerheid. Onze specialisten zijn betrokken, daadkrachtig en werken oplossingsgericht om u van dienst te kunnen zijn. U kunt onze adviseurs onder andere inschakelen wanneer u vragen of ondersteuning nodig heeft op de volgende gebieden.

Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht geworden. Heeft u goed in beeld welke kosten ten laste van de vrije ruimte komen?  Benut u de volledige vrije ruimte?

Werkkostenregeling

Vergoeding vervoer

De meeste werknemers reizen om verschillende redenen op verschillende manieren voor hun werk. Zij maken bijvoorbeeld kosten voor woon-werkverkeer, zakelijke reizen en/of eventueel studiereizen. Deze kosten kunt u als werkgever vergoeden. U kunt ook aan uw  werknemer een auto ter beschikking stellen. De belastingdienst controleert steeds strenger op het gebied van vervoer. Het is daarom belangrijk dat u weet waar u op moet letten.

Vergoeding vervoer

Looncontrole

Is uw onderneming nog nooit met een controle loonheffingen geconfronteerd en vraagt u zich af wanneer de Belastingdienst bij u op de stoep zal staan? De Belastingdienst komt gemiddeld één keer in de vijf jaar bij u langs om een looncontrole uit te voeren. Wij kunnen u werk uit handen nemen en u begeleiden bij deze looncontrole. Vooruitlopend op een eventuele looncontrole kunnen wij een pré-scan uitvoeren, waarmee wij de eventuele risico’s en/of de gemiste kansen voor u in kaart kunnen brengen.

Looncontrole

Sociale zekerheid

Voor wat betreft de sociale verzekeringen kennen we in Nederland de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. De volksverzekeringen gelden voor alle inwoners van Nederland. Werknemersverzekeringen gelden in beginsel voor alle werknemers in loondienst die in Nederland werken. Naast de sociale verzekeringen zijn er ook nog de sociale voorzieningen.

Werkgevers hebben te maken met uitgebreide wet- en regelgeving  die niet altijd eenvoudig te doorgronden is. Wij kunnen u daarbij helpen.

Sociale zekerheid

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw in dienstbetrekking bij zijn eigen onderneming. Onder bepaalde voorwaarden is een DGA niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In dat geval zijn over het salaris geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd, dit houdt ook in dat bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid geen uitkering aangevraagd kan worden bij het UWV.

De DGA moet een gebruikelijk loon ontvangen (gebruikelijkloonregeling). De belastingdienst gaat jaarlijks uit van een minimumbedrag, tenzij de DGA aannemelijk kan maken dat een lager loon gebruikelijk is. Laat uw positie als DGA beoordelen en neem contact met ons op.

Directeur-grootaandeelhouder

Arbeidsvoorwaarden

Het loonbegrip is een ruim begrip. Veel van wat een werkgever verstrekt aan zijn werknemers leidt tot heffing. Onder voorwaarden kunnen werkgevers ook kosten en dergelijke belastingvrij aan hun werknemers vergoeden, verstrekken en/of ter beschikking stellen. Een uitruil met brutoloon behoort tot de mogelijkheden. Laat u over de (on)mogelijkheden informeren en neem contact met ons op.

Arbeidsvoorwaarden

Loonscan

Als werkgever loopt u mogelijk risico’s op het gebied van loonbelasting en de premieheffing sociale verzekeringen met als gevolg dat u bij een controle loonheffingen naheffingsaanslagen (veelal met een boete) krijgt opgelegd.

Loonscan

Referenties
Angela Veraart
Belastingadviseur +31(0)76 50 25 700
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen: