Zekerheid voor werkgever en werknemer
Zekerheid voor werkgever en werknemer

Toepassing cao en bedrijfstakregelingen

In veel bedrijfstakken sluiten werkgevers en werknemers een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af. Hierin worden afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden, zoals, loon, overwerk, proeftijd en pensioen. U bent verplicht een cao toe te passen als u lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten of als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao algemeen verbindend heeft verklaard. In dat geval geldt de cao voor alle werkgevers in de betreffende bedrijfstak. Daarnaast kan er sprake zijn van niet cao gebonden collectieve afspraken, bijvoorbeeld over pensioen, opleiding en vervroegde uittreding.

Welke cao is van toepassing?

Als u onder een cao en/of bedrijfstakregeling valt, geldt die in principe voor alle werknemers in de onderneming. Cao afspraken en bedrijfstakregelingen zijn meestal gunstig voor werknemers. Wij beoordelen voor u of en onder welke cao en/of bedrijfstakregeling u valt. Hiermee voorkomt u dat werknemers u aansprakelijk kunnen stellen voor de nakoming van de cao en/of bedrijfstakregeling en een claim bij u indienen.

David van Nassau
Manager juridisch advies +31(0)6 234 73 807 +31(0)76 50 25 700
Suzy Buijzen
Senior jurist +31(0)6 43 36 33 26 +31(0)76 50 25 700
Contact Van Oers Loonadvies
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen: