Zekerheid voor werkgever en werknemer
Zekerheid voor werkgever en werknemer

Einde dienstverband

Uw werknemer functioneert niet goed. De crisis heeft ertoe geleid dat het slechter gaat met uw onderneming. Er is een verschil van inzicht tussen u en uw werknemer, waardoor er een arbeidsconflict is ontstaan. Door een reorganisatie en/of sluiting van een afdeling heeft u geen werk meer voor een aantal werknemers. Uw werknemer is twee jaar ziek en kan zijn functie niet meer uitoefenen.

Het zijn situaties waar u als werkgever liever niet in belandt, maar die soms onafwendbaar zijn. Het Nederlandse ontslagrecht is grillig en ingewikkeld. De arbeidsrechtspecialisten van Van Oers Loonadvies hebben veel ervaring in het begeleiden van werkgevers in dergelijke situaties. Wij geven tevens juridisch advies. Uitgangspunt daarbij is om het probleem zo snel en praktisch mogelijk op te lossen zonder langdurige en kostbare procedures. 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten wordt niet beëindigd door middel van een procedure, maar met wederzijds goedvinden. U en uw werknemer worden het met elkaar eens over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Het is hierbij van belang dat u geen hogere ontslagvergoeding aan uw werknemer betaalt dan strikt nodig. Wij stellen voor u een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst op, waarin de voorwaarden van ontslag helder worden vastgelegd.

Ontslagvergunning UWV

Als het niet lukt om samen met uw werknemer tot een oplossing te komen maar u wilt toch het dienstverband beëindigen, dan dient u indien sprake is van bedrijfseconomische redenen of van langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Wij begeleiden u hierbij en vragen samen met u de ontslagvergunning aan.
Het UWV toetst aan de hand van richtlijnen of zij de ontslagaanvraag redelijk vindt. Wanneer u de vergunning heeft gekregen en er is geen opzegverbod van toepassing, dan kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer worden opgezegd. Hierbij moet de toepasselijke opzegtermijn in acht worden genomen. Eventueel bent u de transitievergoeding verschuldigd.

Ontslagprocedure kantonrechter

Als u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer vanwege andere, in de persoon van de werknemer gelegen redenen wenst te beëindigen, dient u de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit verzoek kunt u mondeling toelichten op een zitting. Wij begeleiden u bij het opstellen van het verzoekschrift en de mondelinge behandeling.
De kantonrechter toetst uw verzoek integraal, dat wil zeggen of hij tot het zelfde besluit zou zijn gekomen als u. Indien dat het geval is besluit de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter kan beslissen dat u de transitievergoeding en eventueel een billijke vergoeding aan de werknemer moet betalen. 

Transitievergoeding

Indien een arbeidsovereenkomst met een werknemer die 2 jaar of langer in dienst is, op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet (u heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd, de rechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden, of u wilt een tijdelijke arbeidsovereenkomst na 2 jaar niet voortzetten) dan bent u een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer in kwestie. De hoogte van deze transitievergoeding is o.a. afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij u dienst is geweest met een maximum van € 76.000 (2016) of een jaarsalaris, indien dit meer is. 

Contact Van Oers Loonadvies
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:
David van Nassau
Manager juridisch advies +31(0)6 234 73 807 +31(0)76 50 25 700
Suzy Buijzen
Senior jurist +31(0)6 43 36 33 26 +31(0)76 50 25 700