Zekerheid voor werkgever en werknemer
Zekerheid voor werkgever en werknemer

Arbeidsverhouding

De basis van de arbeidsverhouding met personeel is vaak een arbeidsovereenkomst, maar kan ook een free-lance of opdrachtovereenkomst zijn. Het arbeidsrecht gaat over de regels die gelden als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om de rechten en plichten tussen u en uw werknemers goed vast te leggen. Hierin bent u niet geheel vrij. Het arbeidsrecht kent veel regels die betrekking hebben op het aangaan van een arbeidsovereenkomst tot en met de beëindigen daarvan. Van deze regels mag vaak niet of nauwelijks worden afgeweken. Het probleem is dat veel werkgevers deze regels niet kunnen overzien. Gedurende de arbeidsovereenkomst komt u als werkgever voor verschillende vragen te staan. Wij voorzien u van gepast juridisch advies, zo nodig in een procedure.

(Arbeids)overeenkomst

Voorkomen is beter dan genezen. Ongeacht de aard van de arbeidsverhouding is het belangrijk alle rechten en plichten van uw personeel goed vast te leggen. Hierdoor voorkomt u (bewijs)problemen.

Bent u op zoek naar een model arbeids-, free-lance-, management- of opdrachtovereenkomst of wilt u zo’n overeenkomst laten opstellen of beoordelen? Wij helpen u graag. Het gaat daarbij om alle vormen van arbeidsovereenkomsten, zoals oproep-, nuluren-, min-max- of uitzendovereenkomsten. Alle bepalingen in onze overeenkomsten zijn afgestemd op de meest recente regel- en wetgeving, rechtspraak en eventueel toepasselijke cao.

David van Nassau
Manager juridisch advies +31(0)6 234 73 807 +31(0)76 50 25 700
Suzy Buijzen
Senior jurist +31(0)6 43 36 33 26 +31(0)76 50 25 700
Contact Van Oers Loonadvies
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen: