Zekerheid voor werkgever en werknemer
Zekerheid voor werkgever en werknemer

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u de rechten en plichten van uw personeel goed vastgelegd in een overeenkomst en/of (personeels)reglement die is afgestemd op actuele wet- en regelgeving? Dit geldt voor een arbeidsovereenkomst maar ook voor een free-lance-overeenkomst dan wel management- of opdrachtovereenkomst.

Arbeidsongeschiktheid van werknemers heeft ingrijpende (financiële) gevolgen. Bent u op de hoogte van de regels met betrekking tot ziekte en re-integratie van een werknemer? Het is belangrijk hierover goede afspraken te maken en vast te leggen in meldings- en controlevoorschriften.

Onze arbeidsrechtadviseurs staan u vanaf de aanvang tot en met het einde van de arbeidsrelatie met raad en daad bij. Door middel van het opstellen en screenen van (arbeids)overeenkomsten en/of (personeels)reglementen en advies op het gebied van:

  • ontslag;
  • afvloeiingsregelingen;
  • reorganisaties;
  • overgang van onderneming;
  • harmonisering arbeidsvoorwaarden;
  • cao’s;
  • medezeggenschapsrecht (WOR);
  • ziekte en re-integratie;
  • arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid.

Indien nodig verlenen we ook procedurele bijstand. Onze werkwijze is laagdrempelig, snel en praktisch. Wij werken nauw samen met adviseurs loonbelasting en sociale zekerheid. Waar mogelijk verlenen wij onze diensten tegen een vaste prijs.

Arbeidsrecht abonnement

Even snel overleggen hoe u dat (dreigend) arbeidsconflict aan moet pakken. Uw arbeidscontract of  vaststellingsovereenkomst laten beoordelen door een arbeidsrechtjurist of even een korte vraag over ziekte en re-integratie stellen? Met het arbeidsrecht abonnement van Van Oers schakelt u direct en wanneer u wilt met onze arbeidsrechtjuristen.

Arbeidsrecht abonnement

Arbeidsverhouding

De basis van de arbeidsverhouding met personeel is vaak een arbeidsovereenkomst, maar kan ook een free-lance of opdrachtovereenkomst zijn. Het arbeidsrecht gaat over de regels die gelden als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om de rechten en plichten tussen u en uw werknemers goed vast te leggen.

Arbeidsverhouding

Einde dienstverband

Uw werknemer functioneert niet goed. De crisis heeft er toe geleid dat het slechter gaat met uw onderneming. Er is een verschil van inzicht tussen u en uw werknemer, waardoor er een arbeidsconflict is ontstaan. Door een reorganisatie en/of sluiting van een afdeling heeft u geen werk meer voor een aantal werknemers.

Einde dienstverband

Toepassing CAO en bedrijfstakregelingen

In veel bedrijfstakken sluiten werkgevers en werknemers een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af. Hierin worden afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden, zoals, loon, overwerk, proeftijd en pensioen. U bent verplicht een cao toe te passen als u lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten of als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao algemeen verbindend heeft verklaard.

CAO en bedrijfstakregelingen

Reorganisatie en overgang onderneming

De conjuctuurbeweging van de economie dwingt werkgevers vooruit te denken en waar nodig tijdig maatregelen te nemen. Dit kan betekenen dat u uw onderneming moet reorganiseren en eventueel overtallig personeel moet ontslaan. De arbeidsrechtjuristen van Van Oers Loonanadvies adviseren ondernemingen bij reorganisaties. Wij adviseren u in de planning van de reorganisatie en staan u bij in het overleg met de OR. Eventueel voeren wij ontslagprocedures voor u.

Reorganisatie en overgang onderneming

Medezeggenschapsrecht

De arbeidsrechtadviseurs van Van Oers Loonadvies wordt veelvuldig gevraagd om advies en bijstand in medezeggenschapskwesties.

Medezeggenschapsrecht

 

Referenties
David van Nassau
Manager juridisch advies +31(0)6 234 73 807 +31(0)76 50 25 700
Suzy Buijzen
Senior jurist +31(0)6 43 36 33 26 +31(0)76 50 25 700
Demo aanvragen
Naam:*
Bedrijfsnaam:
Telefoon:*
E-mailadres:*
Aantal medewerkers:*
Voorkeur locatie:*
Opmerkingen: