Ervaar onze toegevoegde waarde
Ervaar onze toegevoegde waarde

Human Resource Management (HRM)

“Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen”

U bent het als werkgever eens met deze uitspraak?

Mooi, wij ook, maar staat u er wel eens bij stil dat dit zeker ook van toepassing is op uw medewerkers? Zij vormen namelijk het grootste kapitaal en zijn van wezenlijk belang voor het succes van uw onderneming. Personeel is geen kostenpost, maar dé bron om competitief voordeel mee te behalen.

Goed personeelsbeleid

Een goed personeelsbeleid oftewel Human Resource Management is hierbij onmisbaar. Dit betekent dat u functioneringsgesprekken moet gaan voeren maar hoe pakt u dit aan? Heeft u überhaupt al functieprofielen of taakbeschrijvingen op papier gezet? En wat moet er gebeuren als uw personeel motiveringsproblemen heeft of er dreigt een conflictsituatie? Hoe maakt u optimaal gebruik van hun kennis en vaardigheden?

Vragen waar u wellicht niet zomaar een antwoord op heeft en aangezien u ook druk bezig bent met ondernemen wordt er meestal te weinig tijd en zorg aan besteed. Een gemiste kans want door organisatie- en medewerkerbehoeften met elkaar in balans te brengen maakt u de weg vrij voor optimale inzet van uw medewerkers.

Onze adviseur HRM is u graag van dienst bij het in kaart brengen van uw huidig personeelsbeleid door bijvoorbeeld een HRM-scan uit te voeren. Aan de hand van deze scan bent u in staat uw personeelsbeleid te verbeteren en te optimaliseren. Dit vraagt vervolgens om een gedegen plan van aanpak dat rekening houdt met factoren zoals bedrijfscultuur, beschikbaar budget en beschikbare tijd.

Door de nauwe samenwerking met onze juridische adviseurs en adviseurs op fiscaal/sociaal gebied kunnen wij voor u dit plan van aanpak opstellen en u volledig ondersteunen bij de implementatie hiervan. Indien gewenst voeren wij gesprekken met uw personeel om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Uiteraard kunnen wij nog veel meer voor u en uw personeel betekenen. In een eerste, vrijblijvend gesprek brengen wij dan ook graag onze volledige dienstverlening op HRM-gebied voor u in kaart.

Onze top tien services

Contact Van Oers Loonadvies
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:
Chantal van Steenpaal
Directielid HRM +31(0)6 520 58 032 +31(0)76 50 25 700