Heeft u uw arbeidsvoorwaarden goed geregeld?

Als werkgever bent u verplicht om arbeidsvoorwaarden op te stellen. Hier staan veel zaken in die wettelijk verplicht zijn en waar u verder niks aan kunt veranderen. Er zijn echter ook een aantal regels die bij wet bepaald zijn, maar die u zelf kunt inrichten. Denk hierbij aan:

  • concurrentiebeding
  • geheimhoudingsplicht 
  • pensioen 
  • vergoedingen 
  • vakantiedagen
  • opzegtermijn
  • ontslag 

Zaken waar u als werkgever zeker wat over te zeggen heeft. Bij Van Oers begrijpen we dat u het optimale uit uw arbeidsvoorwaarden wilt halen en zo veel mogelijk risico's af wilt vangen. Vul onze gratis barometer in en kom erachter waar uw kansen liggen.

Vul de gratis barometer Arbeidsvoorwaarden in

Hoe verhoudt uw beloningsbeleid zich ten opzichte van de concurrent? Zijn uw arbeidsvoorwaarden op orde? Benut u alle mogelijkheden op het gebied van premiekortingen? Hoe heeft u de risico's ten aanzien van uw personeel geregeld. De Arbeidsvoorwaarden Barometer geeft u als werkgever in enkele minuten een indicatie van de kwaliteit van uw arbeidsvoorwaarden en de mogelijke voordelen die u als werkgever nog kunt benutten.

Onderneming: *

Naam: *

E-mailadres: *

Telefoonnummer:

Beloning en arbeidsvoorwaarden

De hoogte van het salaris en de arbeidsvoorwaarde pensioen vormen samen het grootste deel van de personeelslasten.
Onderstaande vragen hebben betrekking op beloning en pensioen.

Vraag 1Betaalt u uw medewerkers marktconform?

Uw antwoord:

Vraag 2Wat voor pensioenregeling heeft u?

Uw antwoord:

Vraag 3Wat is het ambitieniveau van het op te bouwen ouderdomspensioen?

Uw antwoord:

Vraag 4Welke voorzieningen zijn er getroffen voor de nabestaanden bij overlijden van de werknemer?

Uw antwoord:

Verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid

Op het moment dat een medewerker ziek wordt loopt u als werkgever financiële risico's. Ook voor uw medewerker kan dit grote financiele gevolgen hebben.

Vraag 5Weet u welke stappen u dient te nemen indien u een langdurig zieke werknemer heeft?

Uw antwoord:

Vraag 6Heeft u te maken (gehad) met landurig zieke werknemers?

Uw antwoord:

Vraag 7Wat is de hoogte van het inkomen van uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid na 2 jaar?

Uw antwoord:

Vraag 8Geeft u als werkgever het verzekerde loon door ten behoeve van de ziekteverzuimverzekering aan de verzekeraar?

Uw antwoord:

Vraag 9Wat is de belangrijkste reden voor verzuim?

Uw antwoord:

Financieel voordeel (premiekortingen)

Indien u werknemers in dienst heeft, heeft u te maken met diverse premiebetalingen en/of kortingen.
Hieronder volgen een aantal vragen om na te gaan of hier kansen liggen voor uw onderneming.

Vraag 10Wat is uw loonsom?

Uw antwoord:

Vraag 11Hoeveel werknemers heeft u in dienst?

Uw antwoord:

Vraag 12Bent u op de hoogte van de mogelijkheden van premiekorting voor bijvoorbeeld het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden, jongeren, arbeidsgehandicapten en/of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak vallen?

Uw antwoord:

Vraag 13Is de premie gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor uw onderneming verhoogd?

Uw antwoord:

Vraag 14Sluit uw sectorindeling aan bij de werkzaamheden die u verricht?

Uw antwoord:

Juridische kansen

Bent u aangesloten bij een cao of niet? Nader onderzoek kan verassende resultaten opleveren en maakt het wellicht mogelijk het arbeidsvoorwaardenpakket aan te passen.

Vraag 15Maakt u gebruik van schriftelijke arbeidsovereenkomsten?

Uw antwoord:

Vraag 16Zijn uw bedrijfsactiviteiten de afgelopen jaren veranderd of uitgebreid?

Uw antwoord:

Vraag 17Heeft u laten nagaan of er mogelijk een cao van toepassing is voor uw onderneming?

Uw antwoord:

Vraag 18Maakt uw onderneming gebruik van zzp'ers?

Uw antwoord:

 
0%

Jeroen van der Linden
Senior pensioenadviseur +31(0)6 234 73 786 +31(0)76 502 57 00