Ontkoppelen levensverwachting aan AOW-leeftijd

20-12-2018

Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen om samen met de sociale partners een vernieuwd pensioenstelsel te willen opzetten. Na het mislukken van het pensioenakkoord hebben diverse partijen verzocht om de automatische koppeling van de levensverwachting aan de AOW-leeftijd te herzien

Onderzoek

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd automatisch gekoppeld aan de levensverwachting. Bij diverse partijen roept de houdbaarheid van deze automatische koppeling vragen op. Aan het kabinet is verzocht om te onderzoeken hoe de levensverwachting zich zal ontwikkelen en wat vanuit de gezondheid en betaalbaarheid een goede verhouding is tussen de duur van het arbeidzame leven en duur van de AOW-uitkering.

Pensioenrichtleefijd

De AOW-leeftijd vanaf 2022 is 67 jaar en 3 maanden. De pensioenrichtleeftijd wordt, in tegenstelling tot de AOW, in jaren vastgesteld. Deze leeftijd is ondertussen (vanaf 01-01-2018) opgelopen naar 68 jaar. In bovengenoemd onderzoek dient bij de ontwikkeling van de levensverwachting, naast de AOW-leeftijd, ook de pensioenrichtleeftijd meegenomen te worden.

Regeling vervroegde uittreding (RVU)

Het kabinet wil onder andere afspraken maken om (oudere) werknemers langer (duurzamer) te kunnen inzetten. Hierbij spelen de mogelijkheden van deeltijd- en vroegpensioen een rol. Een verlaging van de Regeling Vervroegde Uitkering maakte onderdeel uit van het totaalpakket wat het kabinet heeft voorgesteld.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden.

Terug

Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*