Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

20-12-2018

Sinds 1 mei 2016 geven de verklaringen arbeidsrelatie niet meer de zekerheid dat opdrachtgevers geen loonheffingen hoeven in te houden op de vergoeding aan zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). Vanaf deze datum kunnen zij alleen nog zekerheid krijgen door een overeenkomst van opdracht te gebruiken die door de Belastingdienst is goedgekeurd.

Belangrijk hierbij is vaak dat een zzp-er niet onder uw gezag mag staan. Het is echter niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Daarnaast bestaat ook veel onduidelijkheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie. De regering heeft ingezien dat de nieuwe wetgeving  niet het gewenste effect heeft gehad en heeft nieuwe regels aangekondigd. Wij informeren u over wat er tot nu toe bekend is. Brief aan de Tweede Kamer

Op 26 november 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken over de nieuwe zzp-wetgeving. Hierin worden vier onderdelen genoemd en wanneer u deze kunt verwachten.

1. Opdrachtgeversverklaring

Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze helderheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed is.

2. Verduidelijking gezag

Zoals afgesproken in het regeerakkoord wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking. Conform de motie Wiersma/Van Weyenberg wordt dit versneld ingevoerd en wordt het gezagscriterium verduidelijkt per 1 januari 2019.

3. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT)

Het is de bedoeling dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Hiermee wordt beoogd aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

4. Opt-out

Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers onder voorwaarden een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

Terug

Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*